sâmbătă, 17 august 2019

mică cronică a convocării la o ședință extraordinară

să vă explic, de ce este important să știți, cum sunt lipsiți consilierii locali de informații esențiale, care i-ar ajuta să ia decizii bune pentru comunitate;

miercuri, 14 august, am fost sunat de către cineva din primărie (am recunoscut, parcă, vocea domnului zanogea), care mi-a comunicat următoarele:
„domnu' ștefan, marți 20 august, ședință extraordinară de consiliu, pe ordinea de zi este creșa, grădinița și isu”........„când?”, am întrebat eu pentru confirmare ...........„marți, pe 20”, mi-a confirmat d-l zanogea....„k”, am răspuns


am ajuns acasă, seara, și am verificat mail-ul....nici un document; încep, în mintea mea, să se înfiripeze diverse gânduri legate de acest subiect - „ce-o vrea cu creșa și grădinița?”.......„de la mdrap știu că nu este venită nici o solicitare urgentă, nu ni se cere nici o actualizare de deviz, care cade, formal, în sarcina consiliului local”......„o fi împrumutul, despre care primarul spune că este necesar pentru cofinanțare creșă și grădiniță?”.....„dar la isu, ce naiba o mai fi și cu asta?”

sun și eu în stânga și-n dreapta, pe la consilieri, să aflu dacă știu ceva în plus: nimic! nici chiar psd-iștii!

 „la dracu cu transparența! să voteze consilierii cum vrea mușchii mei, că eu sunt premarele”;

legea spune că extraordinarele se convoacă cu trei zile înainte, ea fiind o ședință un pic mai grăbită, pentru că nu mai este necesar/imperativ ca proiectele de hotărâre să fie trecute prin comisii, iar documentele care ar trebui puse la dispoziția consilierilor ar fi următoarele: 

„(5) Documentul de convocare cuprinde obligatoriu următoarele informaţii despre şedinţă:
a) data, ora şi locul desfăşurării;
b) proiectul ordinii de zi;
c) materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
d) modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi;
e) indicarea comisiilor de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri;
f) invitaţia de a formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri.” (codul administrativ)


deci, ca să reiau, nu văd unde este graba sau poate este doar a strategie să se ocolească ședințele de comisie, unde consilierii au posibilitatea să discute mai în detaliu proiectele, unde mai pot cere documente suplimentare cu ajutorul cărora mai pot clarifica unele neclarități; acum nu spun că acest lucru îl fac consilierii psd, nu, dar mai sunt unii consilieri care fac acest lucru, care pun întrebări, care doresc să voteze în cunoștință de cauză; 

se dorește un consiliu neinformat, obtuz, lipsit de putere, care să voteze la comandă, fără prea multe întrebări; îmi pare rău să pun lucrul acesta, dar „premarele” își dorește niște slugi pe postul de consilier, nu-și dorește niște parteneri de discuție și decizie, nu dorește un consiliu local puternic și implicat în problemele comunității, nu-și dorește consilieri informați, care să-și exprime opiniile în consiliu local, în plen; 

consiliul local este for deliberativ, care ia decizii în urma discuțiilor, prin vot; aceasta este și esența consiliului; privându-i pe consilieri, prin diferite tertipuri, de posibilitatea de a se exprima în interiorul ședinței de consiliul îl golești de conținut, transformi consiliul local într-o formă fără fond;

consilierul local pentru „premare” este un mic traficant de influență, care face micul trafic în favoarea primarului; și nimic mai mult! iar „premarele” se vede un vodă, un „izbăvitor de mir” pentru comunitatea lui, cel care știe tot și nu greșește niciodată pentru că el este inspirat de pronia divină și de nevastă;

ps: mai puteți răbda!duminică, 4 august 2019

despre bani, taxe si altele

banii sunt foarte importanți; 

administrația locală trăiește și-și finanțează proiectele cu banii din impozite locale, din taxe și din cotele cuvenite din tva  și cote din  impozitul pe venit (sper să nu fi uitat ceva); administrațiile locale, de oriunde din lume, caută să-și drămuiască cu atenție banii pe care îi au, caută să încaseze un procent cât mai bun din taxele și impozitele datorate de către cetățeni și caută să-și mărească baza de impozitare; elementar!

recent am avut drum pe la direcția de taxe și impozite locale; am început succesiunea după decesul părinților; treci întâi pe la registrul agricol, acolo unde ți se eliberează o adeverință, apoi mergi la taxe ca să ți se elibereze certificatul fiscal, că nu sunt datorii pe-acolo;

numai că lucrurile nu sunt atât de simple la noi;

în primul rând terenul pe care este construită casa - teren intravilan cc, era trecut de două ori, ceea ce a făcut ca părinții mei, să plătească mulți ani bani mai mulți la primărie; apoi un teren nu era trecut deloc; apoi suprafața construită a clădirilor era înregistrată greșit; în urma noilor calcule suma de plata s-a micșorat simțitor;

oricum nu era o sumă mare de bani de plătit, era vorba despre niște accesorii, pe care tata refuza să le plătească, pentru că nu le înțelegea rostul, de unde apăruseră, nimeni nu-i explicase pe înțelesul lui ce se-ntâmplă; misterul l-am dezlegat eu, oarecum - în anul 2005, comuna podu iloaiei a devenit orașul podu iloaiei, ceea ce a presupus și creșterea taxelor corespunzător, primar era dl alexa; deci, din 2006 am fi trebuit să avem taxe de oraș; lucrul acesta nu s-a întâmplat imediat, abia odată cu venirea la primărie a lui baciu (fie-i țărâna ușoară!), prin 2010, acesta corectează această eroare și aduce și impozitele „la nivelul de oraș”, accentul căzând pe cei cu terenuri extravilane; practic impozitul pe terenul agricol s-a tripal în unele zone; dar nimeni la acel moment nu le-a spus oamenilor de acestă creștere a impozitelor, nimeni nu i-a informat, în buna tradiție a primăriei locale;

probabil nu trebuie să vă explic de ce nu s-a produs această creștere de taxe și impozite abia în 2010? indiciu, cineva avea foarte mult teren în extravilan în proprietate și era primar😑

ceea ce m-a frapat foarte tare a fost că d-na de acolo a făcut aceste schimbări pe loc, sistemul permițând ca aceste corecții să se facă fără un protocol de securitate, completat niște formulare suplimentare, unde să justifici de ce dispar niște imobile și apar niște imobile în fișa fiscală a contribuabilului, despre cum se compesează sumele luate suplimentar, etc, pur și simplu pufff! și a dispărut problema lor; la fel de bine, mă întreb, ce s-ar fi  întâmplat dacă ar fi invers, cum ar reacționa sistemul? probabil și primăria podu iloaiei are proceduri scim?

pot să mă întreb, mai departe, cât de corecte sunt datele din sistemul taxe și impozite, câte proprietăți sunt omise prietenește sau doar din ignoranță și lene, dacă datele sunt corelate cu registrul agricol și de ce orașul podu iloaiei nu are bani la buget?

„orașul” podu iloaiei nu are bani la buget - pentru că este gestionat prost sistemul de taxe și impozite, cu rea credință sau nu, pentru că nu se face nimic pentru a se recupera creanțele de la fosta stațiune de cercetări agricole, n-am auzit să fie dată în judecată stațiunea așa cum a fost dat în judecată paul codru de la anl și alții (la un moment dat era vorba de 52 de miliarde), nu știm ce impozite și dacă plătesc ceva domnii cu piscicola (acolo ni se vântură o hotărâre judecătorească, prin care se reconstituie un titlu de proprietate de pe vremea comuniștilor, un non sens în ceea ce privește reconstituirea dreptului de proprietate - podu iloaiei a pierdut a suprafață importantă din teritoriul său, de imaș și nimeni nu apără drepturile cetățenilor, nimeni nu apără avutul comunității; de ce? pentru că toți cei aflați vremelnic la conducere sau o parte din consilieri învârtesc ceva interese financiare personal sau pe persoană juridică și-și văd liniștit de afacerile lor private, utilizând votul sau ștampila pentru a mai acumula ceva avere sau pentru a-și securiza afacerile), nu are bani pentru că în 30 de ani nu s-a mărit baza de impozitare prin atragerea de investiții, prin crearea unui mediu de afaceri prosper și competitiv;

bugetul nostru, așa cum l-am votat în primăvară, este în cea mai mare parte pe persoană fizică, adică impozitele persoanelor fizice susțin bugetul local, spre deosebire de localitățile, potente financiar, în care persoanele juridice sunt cele care au o cotă mai mare de contributivitate la bugetul local (impozitul pe clădiri, de exemplu);

sistemul de taxe și impozite reprezintă un eșec pentru actualul primar, pentru fostul primar și pentru fostul fost primar;

și-atunci, ce facem? facem un împrumut! pentru a ne acoperi eșecul;

ps: mai răbdați?

duminică, 28 iulie 2019

sunt un penal

ciudată e democrația asta!

uite așa am făcut trecerea în tabăra penalilor, fără să am vilă, fără mercedes sau bmw, fără cont gras, dar cu o  plângere penală la purtător, conform declarațiilor din presă ale domnului primar, don gabriel constantin istrate, preluate dintr-o plângere de pe la parchet de oficiosul bzi; 

domnul premar s-a supărat foc pe cei care votează împotrivă, prin abținere, așa cum mai fac eu uneori, că sunt  băiat fin, din alianță cu dânsul și nu mă pronunț ferm împotrivă, că altfel răuvoitorii ar interpreta că m-am dat cu pnl și nu-i frumos pentru alianță;

dumnealui consideră că noi consilierii abstinenți suntem împotriva dumnealui de dorul lelii, că nu ne place de cum clipește pe criterii politice; nu știu cum e la liberali, e treaba dumnealor, dar eu, pe persoană fizică, nu mă abțin la vot doar că nu-mi place culoarea pielii domnului primar;


în cazul în speță, terenul concesionat domnului codru de către primărie pe vremea domnului alexa, pentru ca acesta să-și înființeze o spălătorie, lucrurile sunt cât se poate de clare și totodată confuze, respectiv d-l codru trebuia să-și înființeze spălătoria într-un an de zile, lucru ce nu l-a făcut ( bine își spăla mașina personală acolo, dar nu se pune), deci la un an, prin 2004 ar fi trebuit reziliat contractul, dar el nu a fost reziliat; 

de ce? să răspundă d-l alexa, d-l baciu, d-l actual istrate; dacă ar fi să o luăm în termeni de protejare a interesului comunității ar trebui să ne  mai întrebăm și cine plătește prejudiciile pentru această perioadă, banii care nu s-au încasat la bugetul local (că tot se plânge d-l primar că nu sunt bani la buget), pentru că d-l codru (dumnezeu să-l ierte!), poate fi tras la răspundere doar pentru ultimii 3 ani, dacă în decurs de 3 ani primăria nu-l notifică pe datornic, sumele se prescriu; 

s-a creat o altă discuție cum că urmașii domnului codru ar fi plătit a parte din datorii, banii fiind încasați de către primărie, ceea ce ar însemna că primăria i-a recunoscut concesiunea, cu toate că contractul spune clar că dacă nu construiește ceea ce s-a angajat să construiască atunci concensionarul pierde dreptul asupra concesiunii; 

fac mențiunea că am cerut să ni se scoată de la taxe și impozite fișa imobilului, dar, misterios, ni se refuză acest lucru - ba că nu este șeful de la taxe la birou, ba că nu-i hârtie în imprimantă, ba că ora este târzie, etc.

în cazul concesiunii în discuție mai apare o problemă și anume suspiciunea că d-l primar dorește să-și amenajeze o parcare privată pe bani publici la magazinul dumnealui, sub umbrela marelui proiect al amenajărilor de parcări la blocuri; 

am mai cerut, în consiliu, să ni se prezinte o situație a tuturor concesiunilor din localitate, cine deține concesiunile, în ce scop și cât are de plătit, dar tot misterios ni se scoate din jobenul roșu al domnului primar, doar anumite contracte concesiune, cele care-i cad dânsului ușor la ficat; 

acestea sunt o parte din discuțiile care gravitează în jurul acestui subiect;

m-am abținut la vot, pe procedură, pentru că eram în conflict de interese, deoarece țin de ceva timp stupii lui nea ghighi codru la mine în stupină;

nesiguranța consilierilor pornește de acolo că nu există suficientă transparență în activitatea primăriei și a primarului iar o parte dintre consilieri și-au pierdut încrederea în ceea ce declară acesta în plenul consiliului; există un fel de opacitate în activitatea primarului, întreținută intenționat de către acesta, din dorința dumnealui de a controla totul sau de a nu transpira informații care i-ar putea fi lui dăunătoare;

dar nu aceste plângeri penale sunt atât de importante, vom merge la parchet, vom da declarații și apoi se va stabili dacă vom merge în instanță sau nu, să primim 7 ani sau 2 cu suspendare, legea va stabili acest lucru, important este altceva: se încearcă, prin aceste plângeri, să se pună presiune pe consiliul local, primarul încercând să-i tempereze pe consilieri prin acțiunile sale;

un primar înseamnă mult mai mult decât activitatea lui politică sau administrativă, el este un vector care armonizează diferitele animozități care există în sânul unei comunități, este omul care-i împacă pe oameni, care repară, care construiește punți; primarul este omul care negociază în consiliul local și numai eu știu și câțiva colegi consilieri știu de câte ori am încercat să negociez cu domnul primar, iar acesta a refuzat pur și simplu orice dicuție constructivă;

știu colegi consilieri care mai speră, încă, să obțină niște rezultate bune pentru comunitate în urma unor eventuale negocieri; sunt oameni de  bună credință, dar care sunt ținuți lângă ușă de domnul primar, pe considerentul că așa vrea dânsul, că el este jupânul; până la urmă, cum spune și jurământul pe care îl depun consilierii, activitatea lor trebuie desfășurată cu bună credință, după priceperea fiecărui consilier (după competențele sale și inteligența fiecăruia, cel puțin) pentru binele locuitorilor orașului podu iloaiei;

avem o comunitate dezbinată, inflamată de felurite jocuri politice sau economice stupide, alimentată cu ură de social media, care are un primar ce conduce orașul după bunul lui plac, netransparent și, dacă ar avea o bâtă legală, iar băga pe opozanții săi, care se abțin la vot, la pușcărie, pentru că nu-i plac cei care-l contrează sau îi pun întrebări; avem un oraș slab dezvoltat economic, sufocat de o administrație locală prost condusă; sunt funcționari competenți în primăria podu iloaiei, dar sunt demotivați, nu sunt puși la treabă, nu li se explică clar ce trebuie să facă și care sunt obietivele lor;  avem un primar care nu face ședințe cu angajații, pentru că dânsul consideră că sunt sub demnitatea lui aceste întâlniri; avem un primar care refuză să se întâlnească cu oamenii - i-am propus domnului primar să organizăm întâlniri publice cu oamenii, în calitatea mea de consilier din „arcul puterii” (sâc!) și să le explicăm cât este de important să-și plătească taxele, ce se întâmplă cu banii încasați, etc;

„ai curajul să mergi cu mine?”, m-a întrebat dânsul, zâmbind superior; „da”, i-am răspuns; consider că am experiența și expertiza necesară să discut cu oamenii despre problemele administrației locale; s-a răsucit pe călcâie și a plecat;

avem o comunitate și ce facem cu ea? deocamdată, ne batem joc de această comunitate;

pentru a vota consilierii trebuie să pună întrebări ca să înțeleagă problema, pentru că ei nu se confruntă zilnic cu problemele administrației, așa cum este cazul domnului primar și-al aparatului dânsului, și de aceea trebuie să întrebe, ca să voteze în cunoștință de cauză;

am înțeles că vor mai urma și alte plângeri și mă întreb, oare ce-o spune curtea de conturi în decizia emisă ultima dată; 


ps: aștept citația!

luni, 26 noiembrie 2018

o ședință extraordinară, cât un oraș absent

luni, 19 noiembrie, ora 14:00, a fost o ședință extraordinară de CL; cvorumul a fost asigurat de 9 consilieri, 3 pmp și 6 psd, au lipsit consilierii pnl, consilierii alde, consilierul unpr și un consilier pmp; pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții „Modernizare străzi în oraș Podu Iloaiei, județul iași” 
- valoarea investiției (cu TVA) 27.667.406,79 lei
- durata de realizare a invetiției 60 de luni
- se cere aprobarea CL ca această investiție să fie scoasă la licitație, pentru încheierea unui acord cadru, ceea ce înseamnă că s-a găsit și sursa de finanțare;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții „Modernizare drumuri sătești în sat Scobîlțeni, Orașul Podu Iloaiei, județul iași”
- valoarea investiție (cu TVA) 8.220.456,46 lei
- durata de realizare 60 de luni
- se cere aprobarea CL ca această investiție să fie scoasă la licitație, pentru încheierea unui acord cadru, ceea ce înseamnă că s-a găsit și sursa de finanțare;

aceste proiecte au mai fost pe ordinea de zi a consiliului, ședința ordinară din iunie, când s-au aprobat aceleași proiecte, pentru a fi depuse la mdrap, pentru pndl 2, numai că la acea vreme costurile erau mult mai mici: primul proiect avea o valoare cu tva de 15.722.902 lei, iar cel de-al doilea proiect avea valoarea la acea dată de 5.101.046 lei: ce s-a schimbat între timp? între timp au fost abrogate standardele de cost, prin hg 85/2018, adică costurile, „indicatorii tehnico-economici”, vor fi asumate de-acum de către ordonatorii principali de credite; apoi a mai crescut și prețul asfaltului, cel puțin așa susțin cei care lucrează în piață, în economia reală, consultantul, proiectantul, constructorul; consiliul local trebuie să ia de bune informațiile pe care le prezintă primarul; acesta este obligat și de lege să fie de bună credință, să nu mintă, dar să se și informeze cu privire la cum stau lucrurile; 

a mai intervenit un adaos fața de proiectul inițial, pe lângă preț, anume, s-a introdus un punct 2 prin care se scoate la licitație acest proiect pentru încheierea unui acord cadru cu o firmă care să execute aceste lucrări, fără a se indica sursele de finanțare și fără ca aceste surse să fie aprobate de către consiliul local; 


chestiunea este destul de simplă: avem două contracte, care, însumate, dau o valoare estimată de aproximativ 7,5 milioane de euro; un acord cadru se încheie pe o perioadă de 4 ani (art 114 din legea 98/2016 și art 107 din hg 395/2016), nu pe o perioadă de 5 ani cum s-a susținut în ședința de cl;  deci, în perioada de 4 ani bugetul local trebuie să asigure/să susțină o finanțare de 7,5 milioane de euro; pe lângă asta mai avem și finanțarea din bugetul local, cca 20 de miliarde lei, aprox 500 de mii de euro, pentru grădiniță și creșă, la care se adaugă și finanțarea lucrărilor de la școala scobâlțeni; toate acestea sunt finanțate de către bugetul local;


bugetul local are un potențial pentru investiții de cca 500 de mii euro pe an; în nici un caz nu poate susține singur această investiție;  când am cerut lămuriri mi s-a spus că „sunt promisiuni despre care nu se poate vorbi aici”;

deci o astfel de investiție, multianuală, trebuia însoțită de către un buget multianual, unde trebuia să se indice sursele de finanțare, buget care trebuia să fie supus aprobării consiliului local; lucrul acesta nu s-a făcut! 

abia după lungi discuții avute cu d-l primar, în plenul cl,  acesta s-a hotărât să introducă în proiectul de hotărâre sintagma „bugetul local și alte surse”;  deci, o recunoaștere indirectă că toate aceste „scheme” se bazează doar pe o sursă de finanțare, bugetul local, iar celelalte surse sunt doar promisiuni; 

ce presupune un acord-cadru? ceva de genul- eu primărie, promitent achizitor, acord unei firme, promitent prestator, promisiunea că în decursul celor 4 ani, cât va dura acordul cadru, primăria va face toate asfaltările din podu iloaiei cu acea firmă, urmând ca pentru fiecare etapă să închei contracte subsecvente; acordul cadru presupune cantități minime și maxime; 

deci, primăria nu va mai avea voie să încheie un contract cu o altă firmă pentru acest obiect de activitate; multe primării, în special din mari orașe, unde există potențial financiar, bugete consistente, încheie acorduri cadru pentru lucrări de reparații, plombări, etc

întrebarea se pune, cu ce bani? poate duce bugetul local investițiile mai sus amintite? 

insuficienta fundamentare a proiectului, dar și faptul că am cerut mai multe detalii despre cum se va finanța acest proiect uriaș pentru podu iloaiei, m-a făcut să nu votez acest proiect; m-am „abținut” la vot, adică nu am fost de acord cu acest mod de a aborda o problemă atât de importantă pentru comunitatea noastră; într-un mod netransparent și suficient sieși;

 cred că nimeni nu este nebun să nu dorească asfaltarea tuturor străzilor din oraș, dar aș dori ca acest lucru să se facă transparent, să se facă cu informarea cetățenilor; dacă primarul vrea împrumut să-l facă după ce consultă cetățenii, după ce-i informează, după ce le explică pentru ce;

 ps: au lipsit de la ședință consilierii pnl, alde și unpr, care au făcut un joc meschin, politicianist și demagog, care s-au dat loviți de la această ședință, ne-asumându-și public o poziție clară; cei pe care-i reprezintă ei, nu au fost reprezentați în consiliu local, dar vor plăti pentru proiectele primăriei, adică consilierii locali pnl, alde, unpr nu și-au apărat cetățenii, comunitatea; punct


sâmbătă, 8 septembrie 2018

cazul d-nei doctor Daschevici - foarte nașpa!

este unul tipic, pentru orașele mici, de puțină delăsare, puțină complicitate administrativă, puțină mentalitate de tipul ”nu este bine să te pui rău cu d-na doctor”, puțină incompetență, din partea administrației, „poate o putem rezolva cumva, între noi”, puțin politicianism local, puțină aroganță din partea d-nei doctor.... deci, este un caz de puțin din toate, așa cum e românia, puțină și confuză;

bineînțeles, la mijloc sunt pacienții, cetățeni cu drept de vot, care sunt folosiți de toți actorii implicați ca argument suprem în discursul lor - d-na doctor: „pacienții vor avea de suferit”, politicienii: „noi suntem în slujba cetățenilor”;

acum ne aflăm într-o situație imposibilă, din punct de vedere legal, ca lucrurile să se rezolve rapid; sau poate că nu, dacă una dintre părți decide să acționeze repede?

cum s-a ajuns aici?

în 2005 s-a încheiat un contract de concesiune între d-na doctor și CL ca proprietar, CL care conform legii a delegat atribuțiile sale, către primarul de la acea vreme, cred că era d-l alexa; acesta a fost însărcinat de către CL să realizeze procedura de licitație și să semneze contractul; deci, ca să fiu clar CL este proprietarul, scoate la licitație, iar primarul pune în practică acea hotărâre, ca și executiv;

s-a semnat contractul pe un euro metrul pătrat; modelul de contract a fost cel elaborat printr-un ordin de ministru, dat în baza HG 884/2004; așa cum reiese, nu am avut de-a face cu o evaluare a spațiului de către un specialist, practic ordinul de ministru stabilea 1 euro/m2/an pentru primii 5 ani, urmând ca, ulterior, CL să facă o reevaluare la prețul pieței, sub care redevența nu este acceptată;  nu s-a făcut această evaluare în 2010, de către fostul primar baciu; astfel, legal, primăria a încălcat legea, pentru că nu a recalculat acestă redevență, lucru, care, după câte am înțeles, se remediază acum;

în mandatul d-lui baciu se înființează centrul de permanență, ca o înțelegere verbală între primar și d-na doctor, prin care aceasta nu ar mai fi plătit redevența datorată primăriei, dacă ar fi primit centru de permanență în spațiul închiriat de la CL; bineînțeles, pentru gărzile prestate doctorii erau plătiți cu vreo 500-600 de lei lunar; dar nu s-a încheiat nici un document scris (oricum, cred, că nici nu era legală această compensație);

așadar, d-na doctor nu mai plătește redevența și nici d-l doctor daschevici, soțul dânsei; se acumulează o datorie, care la nivelul anului 2017 se situat în jurul sumei de 80 000 de lei în cazul celor două cabinete, cu tot cu penalități; în anul 2017 se plătesc o parte din datorii, dar fără penalități; mai rămân de plată în jur de 38 000 de lei (cifrele mi-au fost comunicate prin viu grai, nu am văzut documente); întrebarea care se pune este următoarea: de ce în 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, când s-au acumulat aceste datorii nu s-a urmat calea legală, contractuală?


acum câteva luni, undeva în iulie, d-na doctor a constatat că contractul a ieșit din termen și a făcut o adresă către primărie cerând prelungirea lui; drept răspuns a primit o notificare, prin care era anunțată că are datorii la primărie și este somată să le plătească; urmează câteva discuții eșuate între d-l primar și d-na doctor;

 d-na doctor s-a prezentat în ultima ședință de CL și și-a expus situația în fața consilierilor, cerând prelungirea contractului tacit de către CL; i s-a explicat că lucrul acesta CL nu-l poate face, deoarece nu intră în aria lui de competență;

care este problema?

contractul depășise termenul legal, cele două părți nedeclarându-și intenția că ar dori prelungirea lui în interiorul termenului legal; un contract nu poate fi prelungit după ce acesta a ieșit din termen, mai ales când se specifică clar în contract că acest lucru se face cu acordul părților; este ilegal!

nicăieri nu se specifică că această prelungire se poate face tacit, așa după cum susținea d-na doctor și unii consilieri locali; tacit înseamnă că dacă nici o parte implicată în contract nu obiectează prelungirea operează, fără necesitatea încheierii unui act adițional, deci dacă nu este denunțat contractul de una dintre părți operează prelungirea lui implicită; pe când în cazul de față avem de-a face cu o prelungire expresă;

nemulțumită de notificarea primită, prin care i se aducea la cunoștință datoriile către primărie, aceasta a acționat în instanță, cerând anularea datoriei; este un drept pe care și-l exercită;
ca să concluzionez, citez un onorabil consilier local, n-am să-i dau numele, care spunea că situația este „foarte ingrată și foarte nașpa”;

însă, dincolo de cifre, de cele peste o mie de consultații nedecontate de casa de asigurări, de banii care trebuie recuperați, de datoriile neglijate intenționat către primărie de d-na doctor, rămân pacienții - cronicii, bătrânii care vin zilnic să-și ia tensiunea și rețeta și care reușesc cu greu să înțeleagă acest sistem medical complicat, căpușat, defazat, imoral, nedrept lipsit de orice compansiune față de bolnavi, rămân copiii care trebuie vaccinați, rămân aceste mici complicități între puternicii zilei, care ne fac să trăim într-o lume dreaptă doar cu unii; punct

ps: aflu că între timp d-na doctor a hotărât să-și schimbe sediul cabinetului, mutându-l unde a fost notariatul; a ales soluția practică, în locul celei morale; banii contează!

duminică, 22 iulie 2018

Locurile de casă și votul meu

Ședința de CL din data de 12 iulie 2018 a fost precedată, așa cum spune și legea , de două ședințe de Comisie. Cea din care fac parte eu, Comisia de specialitate din domeniul activității social-culturale, culte, învățământ, sănătate, muncă și protecție socială, sport și turism (nu știu cine o fi inventat denumirea aceasta imposibilă!) a avut de dezbătut printre altele un proiect de hotărâre delicat, cel al locurilor de casă: Proiect de Hotărâre privind modificarea unui HCL nr./ privind atribuirea unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Terenul se atribuie în baza Legii 15/2003, actualizată și a Normelor de aplicare a acestei legi.

Prima ședință a Comisiei, cea din data de 10 iulie, ora 15:00, a durat 3:15 h, iar cea de-a doua ședință a durat 1:10 h. La prima ședință a fost prezent, pe lângă cei 5 membri ai Comisiei - d-l Cojocaru, d-l Cătărău, d-na Postelnicu, d-na Condrea și Crâșmăriuc, adică eu, d-l primar, d-l viceprimar, d-na secretară și d-na Gina (nu-i cunosc numele de familie), de la urbanism. Ni s-au prezentat patru bibliorafturi (sper că am reținut bine), unde se găseau îndosariate 520 de cereri depuse de tinerii din oraș de-a lungul timpului (unele și din 2010, 2011). Numele erau frumos trecute pe o listă, alfabetic. Deci, aveam de-a face cu o problemă care trena de ceva timp, care genera și generează  nemulțumiri la adresa administrației locale și, care, nu știu de ce, nu fusese luată în dezbatere de atâția ani. 

În unanimitate, membrii Comisiei au fost de acord că este o problemă extrem de importantă, care trebuie tratată cu maximă atenție. Discuțiile au fost pe alocuri deosebit de aprinse, atât între membrii Comisiei, cât și între deliberativ și executiv, pe de altă parte.

Prima chestiune pe care am ținut să o lămuresc, pentru ca cei care primesc teren să construiască în condițiile legii, respectând prevederile Legii 50/1991, a fost cea a intravilanului. Amplasamentul propus de către d-l primar, spre a fi distribuit tinerilor, este cel de lângă iarmaroc (pe partea stângă cum te duci pe Henci sau pe partea dreapta cum te duci spre Erbiceni), un triunghi de 17,80 ha, din care intravilan este o suprafață de 7,60 ha, aproximativ 176 de locuri de casă. Lucrul acesta mi-a fost confirmat de către d-l primar, șefa de la cadastru, precum și de către d-l viceprimar. Nu am lămurit dacă terenul este intravilan agricol sau intravilan construibil. Merg pe buna credință a d-lui primar și consider că nu ar fi propus amplasamentul, dacă nu ar fi fost în regulă. Am lucrat pe o schiță desenată de către d-l Haliga, prin 2016, când s-a mai încercat o dată să se dea locuri de casă, dar din diferite motive lucrul nu a mai înaintat. O oarecare sistematizare există pe hârtie, utilitățile sunt în apropierea locului vizat, terenul este intravilan, deci avem de-a face cu o minimă decență urbanistică.


Apoi din acel tabelaș, de cinci pagini s-au extras numele câștigătoare, criteriul selecției fiind cel al „insistenței”, adică dacă oamenii mai sunt interesați să primească un loc de casă. Informația ne-a fost furnizată de către d-l primar și aparatul dânsului de specialitate. Până la urmă cel care cunoaște cel mai bine situația reală din comunitate este primarul, iar dânsul este obligat de către lege să ofere consilierilor informații  reale, legale și credibile.

Am format două echipe și am verificat dosarele. Am identificat 11 dosare complete, adică conform prevederilor Legii 15/2003 trebuiau să cuprindă - cerere tip, copie CI, copie certificat de naștere, declarație pe proprie răspundere. Pentru aceste dosare s-a votat patru  „pentru” și o „abținere” (d-na Condrea). Am identificat 13 dosare incomplete, majoritatea le lipseau copiile după certificatul de naștere. Aceste dosare s-au aprobat cu trei voturi „pentru” și două voturi „contra” (al meu și al d-nei Condrea), cu condiția ca dosarele să fie completate până la dat și ora ședinței mari. Au mai fost identificate și două dosare cu limită devârstă depășită, dar asupra unuia s-a revenit, în timpul ședinței mari.

Deci, toate dosarele de mai sus au fost verificate pe baza criteriilor impuse de Legea 15/2003. Dar aceeași lege, dă drept Consiliului Local să stabilească o serie de criterii suplimentare, ce pot ține de o anumită politică locală - încurajarea tinerilor să-și întemeieze o familie, să se stabilească în comunitate și să devine contribuabili activi la bugetul local, etc. Un criteriu, asupra căruia am căzut de acord și pe care l-am aplicat, a fost acela că dacă identificăm mai multe cereri ce vin dintr-o familie să acordăm doar un singur loc de casă.

Am căzut de acord ca în ședința mare să întroducem o suplimentare a ordinii de zi, prin care să introducem o serie de criterii suplimentare, care se aplică de acum înainte la acordarea locurilor de casă: pe lângă criteriile stabilite de lege, am mai hotărât ca tinerii să nu aibă datorii către bugetul local și să-și reactualizeze dosarele. Ca și criterii de departajare: să fie căsătorit, să aibă copii și ca domenii prioritare: învățământ, sănătate și administrație locală. Aceste criterii au fost aprobate și de către CL, prin HCL. Începând din acest moment dosarele pentru atribuirea terenului trebuie să aibă anexate și o adeverință/certificat fiscal de la departamentul taxe și impozite din primărie, apoi dosarele trebuie să fie complete, ceea ce este datoria celor care primesc aceste cereri și actualizate și aici mă refer doar la actele de identitate, precum si declaratia pe propria răspundere.

În ședința de a doua zi de comisie ni s-au prezentat 7 cazuri de intrare în legalitate. case construite fără nici un act, pe un teren atribuit prin „vorba bună” a primarului. Construcțiile datând de prin 2008, 2009, 2010. Construcțiile sunt din Cosițeni, Holm și cartierul Zorile. Pentru a intra în legalitate trebuie încheiat un contract de comodat și apoi emis un certificat de urbanism de intrare în legalitate. După știința mea există și o sancțiune minimă de 1000 de lei, în acest sens. Din cele 7 cazuri o persoană avea contractul de comodat, dar făcuse un schimb cu vecinul lui, fără să anunțe primăria, astfel încât nu mai corespundeau parcelele, pe de-o parte, dar, cred nici nu avea autorizație de construcție. În ceea ce privește disciplina în construcții stăm foarte prost, fiecare administrație locală, indiferent de culoarea politică, făcând o serie de învoieli punctuale, care de cele mai multe ori erau pe lângă lege.

În ședința de CL mare am prezentat concluziile mele la ceea ce s-a discutat în comisie și s-a trecut la vot, fiecare cerere fiind votată individual. Cele 11 dosare complete au fost votate cu 13 voturi „pentru” și 4 „abțineri”, iar cele 13 dosare incomplete au fost votate cu 12 voturi „pentru” și 5 „abțineri”, eu abținându-mă la aceste dosare, din același considerent, dosarele/dosarul trebuie să fie complet- (e) la momentul prezentării în comisie. O minimă formă de respect față de condițiile impuse de lege.

S-a mai încercat suplimentarea ordinii de zi cu alte 5 dosare, dar am refuzat lucrul acesta, pentru că, iarăși, mi se pare corect ca ceea ce s-a trecut în procesul verbal al comisiei să fie respectat.

Ceea ce nu mi-a prezentat nimeni, cu toate că am cerut, am vrut să văd un inventar al locurilor de casă din Podu Iloaiei, aprobat de către CL. Legea spune că el trebuie actualizat până la 31 ianuarie, prezentat spre aprobare CL și după trimis la prefectură. probabil lucrul acesta se va face în viitorul imediat, așa cum mi s-a promis.

Chiar dacă nu a fost perfect, oricum am făcut mai mult decât era prevăzut. Uneori pentru a institui reguli clare și transparente trebuie să faci compromisuri. Punct.


marți, 24 mai 2016

firmele de casă ale primarului istrate

 la podu iloaiei sunt anumite firme care s-au abonat, îm ultimii 4 ani, la contracte cu primăria.... și nu pe bani puțini!

am reușit să fac un inventar al acestor firme (din auzite, s-ar putea să mai fie căteva), precum și sumele pe care le-au încasat de la primărie, fie prin încredințare directă, fie prin licitație (și licitațiile pot fi trucate, după cum arată  anchetele dna-ului);


nu vi se pare ciudat că după ce  a trecut la psd, contractele cu primăria au explodat ăn podu iloaiei; se pare, că actualului primar îi priește această asociere; pentru o primărie ca podu iloaiei, sumele care apar în aceste contracte sunt foarte mari, iar raportul preț-calitate, de exemplu în ceea ce privește micile asfaltări care s-au făcut sau contractul salubrisul, care a fost gândit astfel încât salubrisul nu-și asumă nici un risc financiar, iar primăria îi face toată treaba birocratică, mai era un pic și-i încheia și contractele, iar primarul să fi mers pe mașină; slugărnicie totală, ca să intre în grațiile șefilor psdiști de la județ;

când vorbim de firme de casă, vorbim de prețuri prea mari pe km de lucrări și de lucrări prost executae sau de lucrări care nu s-au executat dar s-au luat banii; VIAROM CONSTRUCT S.A. - firmă apropiată de psd-ul central, respectiv de fostul premier al româniei, la acea vreme, d-l ponta (o investigație românia curată, scotea în evidență legătura dintre familia ponta, respectiv elita psd și viarom), să nu uităm că d-l primar a intrat în psd cu ajutorul ordonanței dragnei, sub directă oblăduire a doi grei din psd  - nechita la iași, iar de la bucurești, d-l dragnea, care s-a deplasat înteritoriu pentru a încheia personal angajamente cu unii primar din județ);

 a primit din partea primăriei podu iloaiei un contract în valoare de 2. 768. 928, 26 lei, pentru asfaltarea a 1366 ml (și trotuare), de unde reiese un preț pe ml de 2.027 lei. 

Susțin că aceste prețuri sunt prea mari, pentru ceea ce s-a asfaltat, dacă ținem cont de faptul că existaă deja o infrastructură (străzile fiind betonate, fără a fi nevoie ca aceasta să se construiască). Am și câteva argumente (exemple culese din presă): comuna roșcani (2015), jud iași - Km de asfalt: un milion de lei km (ml - 1.000 lei), infrastructură de piatră, ceea ce presupune din partea constructorului realizarea unei infrastructuri corespunzătoare; comuna lungani, 2015, km de asfalt - 0, 69 milioane lei ( 690 lei ml); comuna drăgușeni, 2015, km asfalt - 0, 89 milioane lei (890 lei ml asfalt); (sursa evenimentul de iași)

Concluzia: doar pe baza exemplelor prezentate vedem un preț dublu pe km asfalt la noi, la podu iloaiei; 

de ce?

 poate vom afla după alegeri sau, cu bunăvoință, ne va spune d-l primar înainte de alegeri, explicându-le oamenilor, de ce noi trebuie să plătim mai mult?!!

SC SALUBRIS SA - 2 388 806,26 LEI, delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare al orasului podu iloaiei ;

iarăși avem de-a face de o firmă apropiată de psd, contractul încheindu-se cu câteva luni înainte ca primarul gani constantin să treacă la psd, fiind o parte din prețul pe care acesta l-a plătit pentru mișcarea lui politică, pentru a fi primit în psd; directorul salubris este ion apostol, care face parte din „familia” psd, sinecuristul lui nechita, iar adjunctul său este, nimeni altul, decât, vasile câtea, cel care-l protejează pe d-l primar istrate; care de atâtea ori a venit la ședințele de consiliu local, unde a cuvântat în favoarea d-lui primar, susținându-i cauza; vedem cum, odată cu trecerea la psd, primăria podu iloaiei, a devenit captivă acestor încrengături obscure, cel puțin imorale;

acest contract este controversat prin prisma faptului că a fost realizat/încheiat într-un mod netransparent, cetățenii orașului fiind aruncați într-o afacere pe care nu o înțeleg în totalitate, pentru că nu li s-a explicat: cum a fost realizat acest contract? care sunt obligațiile contractuale? care este rostul taxei speciale? de ce unii cetățeni plătesc gunoiul, dar nu beneficiază de serviciile pentru care plătesc?

multe semne de întrebare, rezolvarea fiind prezentarea contractului întregii comunități (transparență), precum și a clauzelor ce însoțesc acest contract;

primele două firme au încheiat aceste contracte prin intermediul unei licitații, criteriul fiind prețul cel mai mic;

prin încredințare directă; ce înseamnă acest lucru? un contract a fost rupt în mai multe contracte, mai mici, ca să fie dat aceleiași firme, pe considerente necunoscute, netransparente;


RAZVAN TUR COMPANY S.R.L. - firmă din lețcani; contractele au fost atribuite încredințare directă, adică primarul a făcut ceva de genul ala-bala-portocala și, după aia a atribuit contractul; pe ce criteriu? 

este una din acele firme abonate la contracte cu primăria:


- 16.06.2015 - 17298.60 LEI, refuz ciur concasat, adică piatră pentru drumuri;

- 2.11.2015 -     20968.00 LEI, piatră drumuri;
- 1.10.2015 -    155639.36 LEI, lucrări întreținere a drumurilor;
- 1.10.2015 -     358881.12 LEI, lucrări construcții trotuare;

piatră 38. 266.60 lei, la care se adaugă întreținere, bănuiesc, autogreder și piatră 155. 639, o sumă totală de  193. 905, 60 lei.


o altă firmă angajată la contractele cu primăria podu iloaiei este cea care a tras lumina în podu iloaiei, acolo unde nu te-ai aștepta: de exemplu, în celebrul cartier tineretului, din mahala, s-a întins rețeaua electrică, în valoare de 97 105,50 lei, dar nu s-a branșat nici un locatar; de ce? pentru că aceștia nu au autorizații de construcție, fiind într-o zonă inundabilă, iar e-onul refuză branșarea lor; 


banii pentru extindere rețea electrică au luat și o altă destinație, de exemplu, la scobâlțeni, vedem rețeaua electrică, plătită din bani publici, cum se îndreaptă semeț către nicăieri, gurile rele spunând că acolo ar fi unteren al primarului și al locului trei de pe lista dânsului, d-l zero; scobâlțeni, locul unde rețeaua merge către nicăieri sau poate către cineva?

SC TOTAL ELECTRIC SERV SRL:


19.07.2013 - 9879.19 lei , modernizare iluminat public

20.03.2014- 21195.00 lei, instalare echipament iluminat stradal
-27.03.2015 - 25955.46 lei, instalare echipament iluminat stradal
10.06.2015 - 20651.40 lei, modernizare iluminat public
03.08.2015 - 24822.72 lei, instalare ecipament iluminat stradal
02.11.2015 - 97105.50 lei, extindere rețea electrică iluminat public,

în total această firmă a supt de la sânul generos al actualului primar suma de  199. 607 lei;
extinderea rețelei de gaz a reprezenta și aceasta o sursă de spoliere a bugetului local, firma abonată, din păcurari, a fost:
SC ERA TERMO GAZ COMPANY SRL

- 18.08.2014 - 13710.00 lei, servicii proiectare tehnică
17.12.2014 - 28894.32 lei, lucrări de construcție conducte gaze
10.03.2015 - 75251.80 lei, lucrări de construcție conducte gaze
10.07.2015 - 28004.80 lei, lucrări de construcție conducte gaze
10.07.2015 - 30592.20 lei, lucrări de construcție conducte gaze
17.08.2015 - 81191.00 lei, lucrări de construcție conducte gaze

în total au fost 257. 642 de lei;

mecanismul ruperii contractelor în mai multe contracte mai mici; se observă cel mai bine în acest punct: în trimestrul al III-la, luna iulie și august, au fost alocate aceleiași firme trei contracte, mai mici, ca să nu bată la ochi; mai umblă vorba printre oameni, pe surse, că cei care vor să se conecteze la gaz trebuie să facă lucrarea cu o anumită firmă, agreată  de către primărie;


AXXA REGIONAL MANAGEMENT SRL
- 10.07.2014 - 25000.00 lei, elaborare strategie de dezvoltare oraș podu iloaiei;

între acționarii firma se află o fostă angajată a consiliului județean iași, directoarea pe fonduri europene, cristina teodora jinga, cea care a pus la cale afacerea în care a fost agățat adomniței;ultima societate din această listă, dar nu cea de pe urmă, abonată la banii publici, este o firmă din podu iloaiei, firma finului primarului, care a primit și ea ceva contracte cu primăria: 


SC FABIANA&COSTY SRL


25.06.2013 - 12028.80 lei, montare garduri
14.04.2014 - 12095.10 lei, lucrări de izolare termică
02.09.2015 - 12576.00 lei, piatră
23.09.2015 - 12576.00 lei, piatră
10.12.2015 - 13100.00 lei, piatră

total 62 375 lei;concluziile sunt de prisos, cifrele vorbesc de la sine, iar lipsa de transparență este perdeaua, după care se ascunde d-l primar, pentru a-și gestiona afacerile pe banii noștri cu firmele agreate de dânsul, din varii motive;

am să închei și eu cu o vorbă celebră -  un fleac, v-am ciuruit! punct