sâmbătă, 30 ianuarie 2016

bugetul, o afacere a primarului!

am participat astăzi, cum era și normal, la ședința de consiliu local podu iloaiei; tema principală - bugetul de venituri și cheltuieli, adică banii! președinte, d-l ipate cătălin; invitat d-l câtea, boxer de meserie; 

în fiecare an aceste dezbateri erau furtunoase, pline de replici acide la adresa adversarilor politici; anul ăsta aș putea spune că a fost o ședință liniștită, asta, dacă ținem cont de miza votului; cine știe, poate, fiecare din cei 17 actori la masă prezenți, se gândea că la anul istrate nu va mai fi primar, iar primarul jubila că acum are consiliului în mână; 

 a contribuit la această ședință liniștită, spun cei prezenți și, faptul, că am fost cu camera acolo, alături de un reprezentant de la alde; poate ar fi fost bine să fie și tinerii de la info podu iloaiei; 

deci, când îmi desfăcetrepiedul, înainte de ședință, trece d-l primar pe lângă mine, întâmplător, și exclamă: „da ce faceți?!”...„vreau să filmez!”, spun; „nu aveți voie... (se corectează) ... trebuie să vă dea voie consiliul”; răspund „eu doar mă pregăteam... dacă consiliul vrea, k, dacă nu, nu!”; în ceea ceprivește transparența sunt interesat să creez mecanisme instituționale, nu să mă comport ca un pirat; a prezenta o înregistrare video, de către consiliul loca, pe un site propriu, mi se pare un gest decent și normal, în acest secol;

începe ședința, întreb președintele de ședință, iar acesta întreabă consilierii și se întoarce către d-na secretară; le argumentez că legea transparenței, obligă consiliul să fie deschis către cetățeni; d-na secretară spune că cei care vor hotărâ sunt consilierii prin vot; mă întorc către secretară și-i amintesc că legea spune că cel care hotărăște este președintele de ședință; intervine și d-l câtea în sprijinul d-nei secretare și a d-lui primar; îi cer d-nei secretare să verifice, moment în care președintele de ședință decide să se filmeze; îmi dau seama, scriind aceste rânduri, că a fost singura înfrângere a d-lui primar din timpul ședinței; în rest i-au trecut toate proiectele de hotărâre;

ce am aflat:

- că sunt mai puțini bani decât anul trecut, lucrul acesta datorându-se și faptului că încasările la bugetul local au fost mai mici decât anul precedent (2015, decât 2014), lucrul acest afectând suma care vine de la consiliul județean; lucrul acesta a fost confirmat și de către d-na contabilă, cam 30% au fost încasările la bugetul local; 

- că lista de investiții este aproape identică cu cea de anul trecut, ceea ce ridică un semn de întrebare asupra capacității manageriale a edilului șef;

- că nu s-a acordat nici un leu la școli, pentru că.... o să vedeți în materialul filmat de ce!

dau mai jos listele cu investiții și achiziții; 


duminică, 24 ianuarie 2016

transparență decizională - partea a II

poate am dat impresia, discutând această problemă a transparenței decizionale, că problema ține/a ținut numai de actualul primar? nimic mai fals! toți primarii, care s-au perindat din 1990 până astăzi la conducerea administrației locale, nu au dorit să deschidă primăria către cetățeni (ceva plus a fost la baciu, care a făcut niște pași mici); cu toții s-au comportat ca niște stăpâni, care, odată ajunși la conducerea urbei, au dezvoltat cu aceștia o relație stăpân-sclav, noi, stăpânii și ei, cetățenii, sclavii noștri, cei care plătesc impozite și nu au dreptul să știe; tocmai, acest material, vrea să le arate „stăpânilor”avem dreptul să știm, să punem întrebări, să criticăm, să nu fim de-acord, pentru că legea îi obligă să ne asculte!

1) la o ședință de consiliu local d-l primar a spus (parafrazez): „dacă cineva este interesat de ceea ce se-ntâmplă în primărie să vină să întrebe”;
- legea 544/2001, art 5, al 1-5, atabilește că autoritățile publice locale au obligația să comunice din oficiu următoarele informații: actele normative  ce reglementează organizarea și funcționarea instituției, organigrama, programul de funcționare, bugetul și execuția bugetară, programele și strategiile proprii;
- autoritățile publice sunt obligate să dea din oficiu,publicității un raport periodic de activitate (și consilierii locali au aceeași obligație);
- să pună la dispoziția persoanelor interesate contractele încheiate (de exemplu, salubrisul la noi, care a fost o afacere proastă);

2) legea 52/2003 stabilește procedurile de elaborare a proiectelor de acte normative, gen hotărâri de consiliu local,
-să publice un anunț pe site-ul propriu sau într-un loc vizibil;
-anunțul trebuie făcut cu 30 de zile înainte de a fi adoptat de către autoritățile locale; anunțul va cuprinde nota de fundamentare, expunerea de motive, textul actului, termenul limită și modalitățile prin care cei interesați pot trimite propunerile lor;
- dacă exită un document care interesează mediul de afaceri local (ceva taxe speciale, contracte - cum a fost cu salubrisul) acesta trebuie oamenilor de afaceri care pot face, la rândul lor, propuneri e îmbunătățire a documentului;
- se va stabili o perioadă de minim 10 zile, timp în care se pot face propuneri de către cei interesați;
- o persoană desemnată de către primar va primi propunerile, sugestiile și opiniile exprimate;
- autoritatea publică este obligată să decidă organizarea unei întâlniri publice (să luăm cazul proiectului de buget, a taxelor locale, etc), dacă acest lucru se cere în scris de către o asociație legal constituită (ex, partid politic); există un termen de 10 zile în care se anunță această dezbatere;

3) autoritățile publice locale sunt obligate aă publice anual un raport privind transparența decizională (iarăși revenim la faptul că autoritățile sunt obligate la transparență, ele trebuie să aibă inițiativa); acesta va cuprinde: numărul recomandărilor primite, recomandările care au fost prinse în actele normative, numărul dezbaterilor publice, evaluarea parteneriatelor cu cetățenii, precum și numărul ședințelor care nu au fost publice, precum și motivul (toate ședințele sunt publice, să nu le treacă unora prin cap că ar fi altfel, se vorbește de excepții);


4) ședințele consiliului sunt publice (legea 286/2006, apud legea 215/2001); votul dezbaterile, hotărârile adoptate se consemnează într-un proces verbal, care este votat de către consilieri în ședința următoare; acest proces verbal, în trei zile de terminarea ședinței, va fi publicat pe site-ul primăriei;

5) pe site-ul primăriei, cf legii 161/2003, mai trebuie publicată și lista cu contribuabilii, persoane juridica, care au datorii la bugetul local; acest lucru este făcut în scopul de a descuraja arieratele bugetare (ar fi interesant de văzut o astfel de listă, dar de analizat și nivelul taxelor și impozitelor locale, transparent);

6) o prevedere, ce se găsește în legea 176/2010, stabilește că persoana responsabilă cu implementarea prevederilor referitoare la declarațiile de avere și declarațiile de interese, au obligația ca acestea să fie publicate pe site-ul instituției, unde vor sta trei ani; această persoană, în cadrul primăriei, este d-na secretară, care nici în acest caz nu se achită de datorie;

totuși, există în lege o portiță, în ceea ce privește obligativitatea existenței unui site: nu există nici o sancțiune prevăzută (cel puțin eu nu am găsit), lucru de care profită actuala administrație; existența unui site i-ar pute obliga să mai publice din documente;

trnasparența crește încrederea cetățenilor în administrație; transparența stopează corupția, punct

sâmbătă, 9 ianuarie 2016

transparența decizională - partea I

încerc de ceva timp, inițiind acest blog, participând la ședințele de consiliu local și punând pe blog unele documente care mi se par relevante, dicutând cu actorii politici locali, să sensibilizez autoritățile locale, să fie mai transparente cu cetățenii; nu mă refer doar la nivel macro (hotărâri de consiliu local, contracte strategice, viziunea strategică asupra dezvoltării localității, etc), am în vedere și lucrurile concrete, zilnice (concursuri de angajare, persoanele care beneficiază de ajutoare sociale, rapoarte de activitate pe departamente, etc), suntem o comunitate mică și, cred. că s-ar putea livra aceste lucruri către cetățeni de către administrația local; ar fi o dovadă de respect față de cetățeni și, un semn, că ne îndreptăm către o direcție bună;

câteva lucruri pe care le-am observat eu, în ceea ce privește transparența decizională:


1) în ceea ce privește convocare ședințelor de consiliu local, lucru care intră în atribuțiile primarului, acestea nu se convoacă cu 5 zile înainte, așa cum prevede legea (L215/2001, art 39, al 3); când se face convocarea ar trebui puse la dispoziția consilierului și materialele înscrise pe ordinea de zi; nicodată, dar niciodată, în timpul mandatului actualului primar nu au fost respectate prevederile legale în această direcție (bănuiesc că nici în precedentele mandate, ale foștilor primari);

- legiuitorul a prevăzut un timp de reflecție pentru consilieri, timp în care acesta poate studia documentele, temeiul legal care se află la baza proiectelor de hotărâre, poate informa cetățenii, le poate cere opinia, poate vedea oportunitatea, etc, este un timp de diseminare și consultare;

- așa cum se fac convocările la noi, chiar și cu o zi înainte de ședință află consilierii de ședință, este subminată autoritatea consiliului local,  iar activitatea lor de bază, de for deliberativ, este dusă în derizoriu;

- nu există printre consilieri o cultură democratică și nici sentimentul că ei îi reprezintă pe cetățeni: consilierii primarului îl reprezintă pe acesta în consiliu și-i apără interesele acestuia, chiar cu riscul comiterii de ilegalități, iar ceilalți consilieri se reprezintă pe ei, iar uneori primesc câte un ordin de la județ să voteze într-un anumit fel; nu există un dialog real între consilieri și cetățeni; aceștia nu cunosc agenda cetățenilor;

- încă o chestiune, pe care am observat-o, majoritate inițiativelor legislative în consiliul local aparțin primarului sau vice-primarului; consilieri au o activitate doar formală, redusă la a ridica mâna în ședință, pentru a aproba sau nu inițiativele primarului (depinde de relația personală cu primarul) și de a constitui cvorumul de ședință; în cei trei ani de mandat al actualilor consiliri eu nu am auzit decât de inițiativa o unui consilier, ipate, cu privire la premiul văideanu; sunt mai multe cauze: consiliul local nu are aparat de specialitate, care să ofere expertiza necesară consilierilor (să nu uităm că aceștia nu sunt nici avocați, nici economiști, nici sociologi, sunt oameni fără expertiză de specialitate); primarul blochează activitatea forului deliberativ, subordonând activitatea acestuia propriilor sale; face acest lucru prin intermediul consilierilor pe care-i controlează, negociază punctual cu unul sau altul dintre consilieri, oferind în schimbul votului mici favoruri personale sau controlează în totalitate mecanismul prin care se inițiază proiectele de hotărâri, practic forul deliberativ este subordonat primarului;


2) conform art 42, din legea 215/2001, ședințele de consiliu local sunt publice, cu toate acestea nu a existat o publicitate reală a datei și orei când se țin ședințele;

3) procesele verbale de ședință sunt redactate de către secretara primăriei; președintele de ședință și secretara își asumă prin semnătură veridicitatea celor scrise acolo; am constatat, de multe ori, că acestea sunt sintetic-evazive, ele nu cuprind toate opiniile exprimate de către consilieri în timpul ședințelor, mai ales opiniile care sancționează comportamentul primarului; dacă ar fi lecturate de către cineva exterior vieții politice locale, acesta și-ar face o imagine deformată asupra consiliului local;
- procesele verbale sunt manipulate subtil în favoarea primarului, astfel că ele nu mai reflectă realitatea politică locală; cu toate  acestea o cutumă din consiliu face ca acestea să fie votate de către consilieri, iar atunci când au fost obiecții (de 3-4 ori s-a întâmplat acest lucru/ ipate, tcaciuc, cojocaru, când era în opoziție, popovici, baciu florin), într-un final au trecut cu votul majorității;  în art 42, al 5 se spune că în procesul-verbal trebuie menționate exact opiniile exprimate;
- în trei zile (art 42, al 7, legea 215/2001) o copie a procesului verbal ar trebui făcută public, pentru ca cetățenii interesați să poată fi la curent cu ceea ce se-ntâmplă în consiliul local, cu ceea ce s-a dezbătut, cu hotărârile care s-au luat, pentru că-i privesc direct; nici acest lucru nu se-ntâmplă; iarăși avem de-a face cu o publicitate formală, doar pe hârtie;

4) bugetul local, elaborarea și adoptarea acestuia, se sprijină pe o serie de principii bugetare: legea 273/2006, art 8 stabilește că „procesul bugetar este deschis și transparent”, dacă  se afișează pe pagina de internet a instituției și/sau la avizierul autorității administrației locale, proiectul de buget precum și execuția bugetară a acestuia; apoi, dacă există o dezbatere publică cu prilejul adoptării acestuia și dacă contul anual al execuției bugetare este prezentat într-o ședință publică; până acum nici unul din aceste lucruri nu a fost respectat  și pot spune că din punct de vedere al transparenței și publicității procesul bugetar la nivel local este viciat, de ignoranță, rea credință și incompetență;

- am făcut și eu încercări de a intra în posesia unor documente ce țin de execuția bugetară, pentru că, dacă ar exista transparență, acesta este documentul care-l interesează pe cetățean, deoarece bugetul este o proiecție, un plan de venituri și cheltuieli, pe când execuția reprezintă prețul concret care se oferă pentru becurile din centru, cât s-a plătit pe piatra macadam, cât se plătește, de exemplu, pentru deratizarea iarmarocului, etc.
întâmpinarea pe care am făcut-o în baza legii


când nu am primit răspuns am depus o reclamație administrativă
- există și o serie de proceduri de publicitate a bugetelor (ord. de urg. nr 63/ 2010): să publice pe pagina de internet proiectul de buget, pentru a fi supus dezbaterii publice, adică cetățenii să emită opinii, amendamente, propuneri, pe care comisia care elaborează bugetul trebuie să le ia în dezbatere și, pe cele rezonabile și sustenabile, să le includă în proiect; după aprobare, în maxim 5 zile lucrătoare bugetul trebuie publicate pe site;
- trimestrial și anual trebuie aduse la cunoștința cetățenilor execuția bugetară;
- registrul datoriei publice, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, trebuie publicat pe site;
-programul investițiilor publice, în 5 zile lucrătoare, va fi adus la cunoștința cetățenilor;

5) ordonanța nr 63/2010 stabilea obligativitatea pentru primării, ca până la data de 31 decembrie 2010, acestea să-și realizeze pagini de internet; nici până astăzi nu a fost realizat acest site, cu toate că, an de an, sunt prinse în bugetul local sume cu această destinație;

într-un timp al informației digitale, dacă tastezi primăria podu iloaiei, vei afla că primar este baciu și că „a fi om e lucru mare”;


ps: am ținut să deschid posturile pe acest an, cu aceast subiect, care mi se pare capital pentru modernizarea administrației locale;