luni, 26 noiembrie 2018

o ședință extraordinară, cât un oraș absent

luni, 19 noiembrie, ora 14:00, a fost o ședință extraordinară de CL; cvorumul a fost asigurat de 9 consilieri, 3 pmp și 6 psd, au lipsit consilierii pnl, consilierii alde, consilierul unpr și un consilier pmp; pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții „Modernizare străzi în oraș Podu Iloaiei, județul iași” 
- valoarea investiției (cu TVA) 27.667.406,79 lei
- durata de realizare a invetiției 60 de luni
- se cere aprobarea CL ca această investiție să fie scoasă la licitație, pentru încheierea unui acord cadru, ceea ce înseamnă că s-a găsit și sursa de finanțare;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții „Modernizare drumuri sătești în sat Scobîlțeni, Orașul Podu Iloaiei, județul iași”
- valoarea investiție (cu TVA) 8.220.456,46 lei
- durata de realizare 60 de luni
- se cere aprobarea CL ca această investiție să fie scoasă la licitație, pentru încheierea unui acord cadru, ceea ce înseamnă că s-a găsit și sursa de finanțare;

aceste proiecte au mai fost pe ordinea de zi a consiliului, ședința ordinară din iunie, când s-au aprobat aceleași proiecte, pentru a fi depuse la mdrap, pentru pndl 2, numai că la acea vreme costurile erau mult mai mici: primul proiect avea o valoare cu tva de 15.722.902 lei, iar cel de-al doilea proiect avea valoarea la acea dată de 5.101.046 lei: ce s-a schimbat între timp? între timp au fost abrogate standardele de cost, prin hg 85/2018, adică costurile, „indicatorii tehnico-economici”, vor fi asumate de-acum de către ordonatorii principali de credite; apoi a mai crescut și prețul asfaltului, cel puțin așa susțin cei care lucrează în piață, în economia reală, consultantul, proiectantul, constructorul; consiliul local trebuie să ia de bune informațiile pe care le prezintă primarul; acesta este obligat și de lege să fie de bună credință, să nu mintă, dar să se și informeze cu privire la cum stau lucrurile; 

a mai intervenit un adaos fața de proiectul inițial, pe lângă preț, anume, s-a introdus un punct 2 prin care se scoate la licitație acest proiect pentru încheierea unui acord cadru cu o firmă care să execute aceste lucrări, fără a se indica sursele de finanțare și fără ca aceste surse să fie aprobate de către consiliul local; 


chestiunea este destul de simplă: avem două contracte, care, însumate, dau o valoare estimată de aproximativ 7,5 milioane de euro; un acord cadru se încheie pe o perioadă de 4 ani (art 114 din legea 98/2016 și art 107 din hg 395/2016), nu pe o perioadă de 5 ani cum s-a susținut în ședința de cl;  deci, în perioada de 4 ani bugetul local trebuie să asigure/să susțină o finanțare de 7,5 milioane de euro; pe lângă asta mai avem și finanțarea din bugetul local, cca 20 de miliarde lei, aprox 500 de mii de euro, pentru grădiniță și creșă, la care se adaugă și finanțarea lucrărilor de la școala scobâlțeni; toate acestea sunt finanțate de către bugetul local;


bugetul local are un potențial pentru investiții de cca 500 de mii euro pe an; în nici un caz nu poate susține singur această investiție;  când am cerut lămuriri mi s-a spus că „sunt promisiuni despre care nu se poate vorbi aici”;

deci o astfel de investiție, multianuală, trebuia însoțită de către un buget multianual, unde trebuia să se indice sursele de finanțare, buget care trebuia să fie supus aprobării consiliului local; lucrul acesta nu s-a făcut! 

abia după lungi discuții avute cu d-l primar, în plenul cl,  acesta s-a hotărât să introducă în proiectul de hotărâre sintagma „bugetul local și alte surse”;  deci, o recunoaștere indirectă că toate aceste „scheme” se bazează doar pe o sursă de finanțare, bugetul local, iar celelalte surse sunt doar promisiuni; 

ce presupune un acord-cadru? ceva de genul- eu primărie, promitent achizitor, acord unei firme, promitent prestator, promisiunea că în decursul celor 4 ani, cât va dura acordul cadru, primăria va face toate asfaltările din podu iloaiei cu acea firmă, urmând ca pentru fiecare etapă să închei contracte subsecvente; acordul cadru presupune cantități minime și maxime; 

deci, primăria nu va mai avea voie să încheie un contract cu o altă firmă pentru acest obiect de activitate; multe primării, în special din mari orașe, unde există potențial financiar, bugete consistente, încheie acorduri cadru pentru lucrări de reparații, plombări, etc

întrebarea se pune, cu ce bani? poate duce bugetul local investițiile mai sus amintite? 

insuficienta fundamentare a proiectului, dar și faptul că am cerut mai multe detalii despre cum se va finanța acest proiect uriaș pentru podu iloaiei, m-a făcut să nu votez acest proiect; m-am „abținut” la vot, adică nu am fost de acord cu acest mod de a aborda o problemă atât de importantă pentru comunitatea noastră; într-un mod netransparent și suficient sieși;

 cred că nimeni nu este nebun să nu dorească asfaltarea tuturor străzilor din oraș, dar aș dori ca acest lucru să se facă transparent, să se facă cu informarea cetățenilor; dacă primarul vrea împrumut să-l facă după ce consultă cetățenii, după ce-i informează, după ce le explică pentru ce;

 ps: au lipsit de la ședință consilierii pnl, alde și unpr, care au făcut un joc meschin, politicianist și demagog, care s-au dat loviți de la această ședință, ne-asumându-și public o poziție clară; cei pe care-i reprezintă ei, nu au fost reprezentați în consiliu local, dar vor plăti pentru proiectele primăriei, adică consilierii locali pnl, alde, unpr nu și-au apărat cetățenii, comunitatea; punct


sâmbătă, 8 septembrie 2018

cazul d-nei doctor Daschevici - foarte nașpa!

este unul tipic, pentru orașele mici, de puțină delăsare, puțină complicitate administrativă, puțină mentalitate de tipul ”nu este bine să te pui rău cu d-na doctor”, puțină incompetență, din partea administrației, „poate o putem rezolva cumva, între noi”, puțin politicianism local, puțină aroganță din partea d-nei doctor.... deci, este un caz de puțin din toate, așa cum e românia, puțină și confuză;

bineînțeles, la mijloc sunt pacienții, cetățeni cu drept de vot, care sunt folosiți de toți actorii implicați ca argument suprem în discursul lor - d-na doctor: „pacienții vor avea de suferit”, politicienii: „noi suntem în slujba cetățenilor”;

acum ne aflăm într-o situație imposibilă, din punct de vedere legal, ca lucrurile să se rezolve rapid; sau poate că nu, dacă una dintre părți decide să acționeze repede?

cum s-a ajuns aici?

în 2005 s-a încheiat un contract de concesiune între d-na doctor și CL ca proprietar, CL care conform legii a delegat atribuțiile sale, către primarul de la acea vreme, cred că era d-l alexa; acesta a fost însărcinat de către CL să realizeze procedura de licitație și să semneze contractul; deci, ca să fiu clar CL este proprietarul, scoate la licitație, iar primarul pune în practică acea hotărâre, ca și executiv;

s-a semnat contractul pe un euro metrul pătrat; modelul de contract a fost cel elaborat printr-un ordin de ministru, dat în baza HG 884/2004; așa cum reiese, nu am avut de-a face cu o evaluare a spațiului de către un specialist, practic ordinul de ministru stabilea 1 euro/m2/an pentru primii 5 ani, urmând ca, ulterior, CL să facă o reevaluare la prețul pieței, sub care redevența nu este acceptată;  nu s-a făcut această evaluare în 2010, de către fostul primar baciu; astfel, legal, primăria a încălcat legea, pentru că nu a recalculat acestă redevență, lucru, care, după câte am înțeles, se remediază acum;

în mandatul d-lui baciu se înființează centrul de permanență, ca o înțelegere verbală între primar și d-na doctor, prin care aceasta nu ar mai fi plătit redevența datorată primăriei, dacă ar fi primit centru de permanență în spațiul închiriat de la CL; bineînțeles, pentru gărzile prestate doctorii erau plătiți cu vreo 500-600 de lei lunar; dar nu s-a încheiat nici un document scris (oricum, cred, că nici nu era legală această compensație);

așadar, d-na doctor nu mai plătește redevența și nici d-l doctor daschevici, soțul dânsei; se acumulează o datorie, care la nivelul anului 2017 se situat în jurul sumei de 80 000 de lei în cazul celor două cabinete, cu tot cu penalități; în anul 2017 se plătesc o parte din datorii, dar fără penalități; mai rămân de plată în jur de 38 000 de lei (cifrele mi-au fost comunicate prin viu grai, nu am văzut documente); întrebarea care se pune este următoarea: de ce în 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, când s-au acumulat aceste datorii nu s-a urmat calea legală, contractuală?


acum câteva luni, undeva în iulie, d-na doctor a constatat că contractul a ieșit din termen și a făcut o adresă către primărie cerând prelungirea lui; drept răspuns a primit o notificare, prin care era anunțată că are datorii la primărie și este somată să le plătească; urmează câteva discuții eșuate între d-l primar și d-na doctor;

 d-na doctor s-a prezentat în ultima ședință de CL și și-a expus situația în fața consilierilor, cerând prelungirea contractului tacit de către CL; i s-a explicat că lucrul acesta CL nu-l poate face, deoarece nu intră în aria lui de competență;

care este problema?

contractul depășise termenul legal, cele două părți nedeclarându-și intenția că ar dori prelungirea lui în interiorul termenului legal; un contract nu poate fi prelungit după ce acesta a ieșit din termen, mai ales când se specifică clar în contract că acest lucru se face cu acordul părților; este ilegal!

nicăieri nu se specifică că această prelungire se poate face tacit, așa după cum susținea d-na doctor și unii consilieri locali; tacit înseamnă că dacă nici o parte implicată în contract nu obiectează prelungirea operează, fără necesitatea încheierii unui act adițional, deci dacă nu este denunțat contractul de una dintre părți operează prelungirea lui implicită; pe când în cazul de față avem de-a face cu o prelungire expresă;

nemulțumită de notificarea primită, prin care i se aducea la cunoștință datoriile către primărie, aceasta a acționat în instanță, cerând anularea datoriei; este un drept pe care și-l exercită;
ca să concluzionez, citez un onorabil consilier local, n-am să-i dau numele, care spunea că situația este „foarte ingrată și foarte nașpa”;

însă, dincolo de cifre, de cele peste o mie de consultații nedecontate de casa de asigurări, de banii care trebuie recuperați, de datoriile neglijate intenționat către primărie de d-na doctor, rămân pacienții - cronicii, bătrânii care vin zilnic să-și ia tensiunea și rețeta și care reușesc cu greu să înțeleagă acest sistem medical complicat, căpușat, defazat, imoral, nedrept lipsit de orice compansiune față de bolnavi, rămân copiii care trebuie vaccinați, rămân aceste mici complicități între puternicii zilei, care ne fac să trăim într-o lume dreaptă doar cu unii; punct

ps: aflu că între timp d-na doctor a hotărât să-și schimbe sediul cabinetului, mutându-l unde a fost notariatul; a ales soluția practică, în locul celei morale; banii contează!

duminică, 22 iulie 2018

Locurile de casă și votul meu

Ședința de CL din data de 12 iulie 2018 a fost precedată, așa cum spune și legea , de două ședințe de Comisie. Cea din care fac parte eu, Comisia de specialitate din domeniul activității social-culturale, culte, învățământ, sănătate, muncă și protecție socială, sport și turism (nu știu cine o fi inventat denumirea aceasta imposibilă!) a avut de dezbătut printre altele un proiect de hotărâre delicat, cel al locurilor de casă: Proiect de Hotărâre privind modificarea unui HCL nr./ privind atribuirea unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală. Terenul se atribuie în baza Legii 15/2003, actualizată și a Normelor de aplicare a acestei legi.

Prima ședință a Comisiei, cea din data de 10 iulie, ora 15:00, a durat 3:15 h, iar cea de-a doua ședință a durat 1:10 h. La prima ședință a fost prezent, pe lângă cei 5 membri ai Comisiei - d-l Cojocaru, d-l Cătărău, d-na Postelnicu, d-na Condrea și Crâșmăriuc, adică eu, d-l primar, d-l viceprimar, d-na secretară și d-na Gina (nu-i cunosc numele de familie), de la urbanism. Ni s-au prezentat patru bibliorafturi (sper că am reținut bine), unde se găseau îndosariate 520 de cereri depuse de tinerii din oraș de-a lungul timpului (unele și din 2010, 2011). Numele erau frumos trecute pe o listă, alfabetic. Deci, aveam de-a face cu o problemă care trena de ceva timp, care genera și generează  nemulțumiri la adresa administrației locale și, care, nu știu de ce, nu fusese luată în dezbatere de atâția ani. 

În unanimitate, membrii Comisiei au fost de acord că este o problemă extrem de importantă, care trebuie tratată cu maximă atenție. Discuțiile au fost pe alocuri deosebit de aprinse, atât între membrii Comisiei, cât și între deliberativ și executiv, pe de altă parte.

Prima chestiune pe care am ținut să o lămuresc, pentru ca cei care primesc teren să construiască în condițiile legii, respectând prevederile Legii 50/1991, a fost cea a intravilanului. Amplasamentul propus de către d-l primar, spre a fi distribuit tinerilor, este cel de lângă iarmaroc (pe partea stângă cum te duci pe Henci sau pe partea dreapta cum te duci spre Erbiceni), un triunghi de 17,80 ha, din care intravilan este o suprafață de 7,60 ha, aproximativ 176 de locuri de casă. Lucrul acesta mi-a fost confirmat de către d-l primar, șefa de la cadastru, precum și de către d-l viceprimar. Nu am lămurit dacă terenul este intravilan agricol sau intravilan construibil. Merg pe buna credință a d-lui primar și consider că nu ar fi propus amplasamentul, dacă nu ar fi fost în regulă. Am lucrat pe o schiță desenată de către d-l Haliga, prin 2016, când s-a mai încercat o dată să se dea locuri de casă, dar din diferite motive lucrul nu a mai înaintat. O oarecare sistematizare există pe hârtie, utilitățile sunt în apropierea locului vizat, terenul este intravilan, deci avem de-a face cu o minimă decență urbanistică.


Apoi din acel tabelaș, de cinci pagini s-au extras numele câștigătoare, criteriul selecției fiind cel al „insistenței”, adică dacă oamenii mai sunt interesați să primească un loc de casă. Informația ne-a fost furnizată de către d-l primar și aparatul dânsului de specialitate. Până la urmă cel care cunoaște cel mai bine situația reală din comunitate este primarul, iar dânsul este obligat de către lege să ofere consilierilor informații  reale, legale și credibile.

Am format două echipe și am verificat dosarele. Am identificat 11 dosare complete, adică conform prevederilor Legii 15/2003 trebuiau să cuprindă - cerere tip, copie CI, copie certificat de naștere, declarație pe proprie răspundere. Pentru aceste dosare s-a votat patru  „pentru” și o „abținere” (d-na Condrea). Am identificat 13 dosare incomplete, majoritatea le lipseau copiile după certificatul de naștere. Aceste dosare s-au aprobat cu trei voturi „pentru” și două voturi „contra” (al meu și al d-nei Condrea), cu condiția ca dosarele să fie completate până la dat și ora ședinței mari. Au mai fost identificate și două dosare cu limită devârstă depășită, dar asupra unuia s-a revenit, în timpul ședinței mari.

Deci, toate dosarele de mai sus au fost verificate pe baza criteriilor impuse de Legea 15/2003. Dar aceeași lege, dă drept Consiliului Local să stabilească o serie de criterii suplimentare, ce pot ține de o anumită politică locală - încurajarea tinerilor să-și întemeieze o familie, să se stabilească în comunitate și să devine contribuabili activi la bugetul local, etc. Un criteriu, asupra căruia am căzut de acord și pe care l-am aplicat, a fost acela că dacă identificăm mai multe cereri ce vin dintr-o familie să acordăm doar un singur loc de casă.

Am căzut de acord ca în ședința mare să întroducem o suplimentare a ordinii de zi, prin care să introducem o serie de criterii suplimentare, care se aplică de acum înainte la acordarea locurilor de casă: pe lângă criteriile stabilite de lege, am mai hotărât ca tinerii să nu aibă datorii către bugetul local și să-și reactualizeze dosarele. Ca și criterii de departajare: să fie căsătorit, să aibă copii și ca domenii prioritare: învățământ, sănătate și administrație locală. Aceste criterii au fost aprobate și de către CL, prin HCL. Începând din acest moment dosarele pentru atribuirea terenului trebuie să aibă anexate și o adeverință/certificat fiscal de la departamentul taxe și impozite din primărie, apoi dosarele trebuie să fie complete, ceea ce este datoria celor care primesc aceste cereri și actualizate și aici mă refer doar la actele de identitate, precum si declaratia pe propria răspundere.

În ședința de a doua zi de comisie ni s-au prezentat 7 cazuri de intrare în legalitate. case construite fără nici un act, pe un teren atribuit prin „vorba bună” a primarului. Construcțiile datând de prin 2008, 2009, 2010. Construcțiile sunt din Cosițeni, Holm și cartierul Zorile. Pentru a intra în legalitate trebuie încheiat un contract de comodat și apoi emis un certificat de urbanism de intrare în legalitate. După știința mea există și o sancțiune minimă de 1000 de lei, în acest sens. Din cele 7 cazuri o persoană avea contractul de comodat, dar făcuse un schimb cu vecinul lui, fără să anunțe primăria, astfel încât nu mai corespundeau parcelele, pe de-o parte, dar, cred nici nu avea autorizație de construcție. În ceea ce privește disciplina în construcții stăm foarte prost, fiecare administrație locală, indiferent de culoarea politică, făcând o serie de învoieli punctuale, care de cele mai multe ori erau pe lângă lege.

În ședința de CL mare am prezentat concluziile mele la ceea ce s-a discutat în comisie și s-a trecut la vot, fiecare cerere fiind votată individual. Cele 11 dosare complete au fost votate cu 13 voturi „pentru” și 4 „abțineri”, iar cele 13 dosare incomplete au fost votate cu 12 voturi „pentru” și 5 „abțineri”, eu abținându-mă la aceste dosare, din același considerent, dosarele/dosarul trebuie să fie complet- (e) la momentul prezentării în comisie. O minimă formă de respect față de condițiile impuse de lege.

S-a mai încercat suplimentarea ordinii de zi cu alte 5 dosare, dar am refuzat lucrul acesta, pentru că, iarăși, mi se pare corect ca ceea ce s-a trecut în procesul verbal al comisiei să fie respectat.

Ceea ce nu mi-a prezentat nimeni, cu toate că am cerut, am vrut să văd un inventar al locurilor de casă din Podu Iloaiei, aprobat de către CL. Legea spune că el trebuie actualizat până la 31 ianuarie, prezentat spre aprobare CL și după trimis la prefectură. probabil lucrul acesta se va face în viitorul imediat, așa cum mi s-a promis.

Chiar dacă nu a fost perfect, oricum am făcut mai mult decât era prevăzut. Uneori pentru a institui reguli clare și transparente trebuie să faci compromisuri. Punct.