luni, 26 noiembrie 2018

o ședință extraordinară, cât un oraș absent

luni, 19 noiembrie, ora 14:00, a fost o ședință extraordinară de CL; cvorumul a fost asigurat de 9 consilieri, 3 pmp și 6 psd, au lipsit consilierii pnl, consilierii alde, consilierul unpr și un consilier pmp; pe ordinea de zi două proiecte de hotărâre: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții „Modernizare străzi în oraș Podu Iloaiei, județul iași” 
- valoarea investiției (cu TVA) 27.667.406,79 lei
- durata de realizare a invetiției 60 de luni
- se cere aprobarea CL ca această investiție să fie scoasă la licitație, pentru încheierea unui acord cadru, ceea ce înseamnă că s-a găsit și sursa de finanțare;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții „Modernizare drumuri sătești în sat Scobîlțeni, Orașul Podu Iloaiei, județul iași”
- valoarea investiție (cu TVA) 8.220.456,46 lei
- durata de realizare 60 de luni
- se cere aprobarea CL ca această investiție să fie scoasă la licitație, pentru încheierea unui acord cadru, ceea ce înseamnă că s-a găsit și sursa de finanțare;

aceste proiecte au mai fost pe ordinea de zi a consiliului, ședința ordinară din iunie, când s-au aprobat aceleași proiecte, pentru a fi depuse la mdrap, pentru pndl 2, numai că la acea vreme costurile erau mult mai mici: primul proiect avea o valoare cu tva de 15.722.902 lei, iar cel de-al doilea proiect avea valoarea la acea dată de 5.101.046 lei: ce s-a schimbat între timp? între timp au fost abrogate standardele de cost, prin hg 85/2018, adică costurile, „indicatorii tehnico-economici”, vor fi asumate de-acum de către ordonatorii principali de credite; apoi a mai crescut și prețul asfaltului, cel puțin așa susțin cei care lucrează în piață, în economia reală, consultantul, proiectantul, constructorul; consiliul local trebuie să ia de bune informațiile pe care le prezintă primarul; acesta este obligat și de lege să fie de bună credință, să nu mintă, dar să se și informeze cu privire la cum stau lucrurile; 

a mai intervenit un adaos fața de proiectul inițial, pe lângă preț, anume, s-a introdus un punct 2 prin care se scoate la licitație acest proiect pentru încheierea unui acord cadru cu o firmă care să execute aceste lucrări, fără a se indica sursele de finanțare și fără ca aceste surse să fie aprobate de către consiliul local; 


chestiunea este destul de simplă: avem două contracte, care, însumate, dau o valoare estimată de aproximativ 7,5 milioane de euro; un acord cadru se încheie pe o perioadă de 4 ani (art 114 din legea 98/2016 și art 107 din hg 395/2016), nu pe o perioadă de 5 ani cum s-a susținut în ședința de cl;  deci, în perioada de 4 ani bugetul local trebuie să asigure/să susțină o finanțare de 7,5 milioane de euro; pe lângă asta mai avem și finanțarea din bugetul local, cca 20 de miliarde lei, aprox 500 de mii de euro, pentru grădiniță și creșă, la care se adaugă și finanțarea lucrărilor de la școala scobâlțeni; toate acestea sunt finanțate de către bugetul local;


bugetul local are un potențial pentru investiții de cca 500 de mii euro pe an; în nici un caz nu poate susține singur această investiție;  când am cerut lămuriri mi s-a spus că „sunt promisiuni despre care nu se poate vorbi aici”;

deci o astfel de investiție, multianuală, trebuia însoțită de către un buget multianual, unde trebuia să se indice sursele de finanțare, buget care trebuia să fie supus aprobării consiliului local; lucrul acesta nu s-a făcut! 

abia după lungi discuții avute cu d-l primar, în plenul cl,  acesta s-a hotărât să introducă în proiectul de hotărâre sintagma „bugetul local și alte surse”;  deci, o recunoaștere indirectă că toate aceste „scheme” se bazează doar pe o sursă de finanțare, bugetul local, iar celelalte surse sunt doar promisiuni; 

ce presupune un acord-cadru? ceva de genul- eu primărie, promitent achizitor, acord unei firme, promitent prestator, promisiunea că în decursul celor 4 ani, cât va dura acordul cadru, primăria va face toate asfaltările din podu iloaiei cu acea firmă, urmând ca pentru fiecare etapă să închei contracte subsecvente; acordul cadru presupune cantități minime și maxime; 

deci, primăria nu va mai avea voie să încheie un contract cu o altă firmă pentru acest obiect de activitate; multe primării, în special din mari orașe, unde există potențial financiar, bugete consistente, încheie acorduri cadru pentru lucrări de reparații, plombări, etc

întrebarea se pune, cu ce bani? poate duce bugetul local investițiile mai sus amintite? 

insuficienta fundamentare a proiectului, dar și faptul că am cerut mai multe detalii despre cum se va finanța acest proiect uriaș pentru podu iloaiei, m-a făcut să nu votez acest proiect; m-am „abținut” la vot, adică nu am fost de acord cu acest mod de a aborda o problemă atât de importantă pentru comunitatea noastră; într-un mod netransparent și suficient sieși;

 cred că nimeni nu este nebun să nu dorească asfaltarea tuturor străzilor din oraș, dar aș dori ca acest lucru să se facă transparent, să se facă cu informarea cetățenilor; dacă primarul vrea împrumut să-l facă după ce consultă cetățenii, după ce-i informează, după ce le explică pentru ce;

 ps: au lipsit de la ședință consilierii pnl, alde și unpr, care au făcut un joc meschin, politicianist și demagog, care s-au dat loviți de la această ședință, ne-asumându-și public o poziție clară; cei pe care-i reprezintă ei, nu au fost reprezentați în consiliu local, dar vor plăti pentru proiectele primăriei, adică consilierii locali pnl, alde, unpr nu și-au apărat cetățenii, comunitatea; punct


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

atitudinea naște altitudinea.......nu răspund pentru comentarii!